Södergatan stängs för ombyggnad 18 maj

Måndag den 18 maj stängs Södergatan av för ombyggnad från Bryggaregatan och fram till trafikljusen i korsningen med Östergatan/Västergatan. Den kommer dock att förbli öppen för gående. För varuleveranser till butiker, restauranger och andra verksamheter på Södergatan kommer entreprenören att skapa möjlighet till lastplatser i anslutning till Östergatan och Bryggaregatan. De kan också hjälpa till vid större leveranser om det behövs. Renhållning och räddningstjänst informeras om hur avstängningen kommer att utformas.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Avstängningen gäller tills ombyggnaden av torget är klar till årsskiftet. När sträckan sedan öppnar igen är det endast buss och taxi, transportfordon, handikappfordon samt cyklar och mopeder klass 1 som får köra här. Trafik med vanliga personbilar kommer inte att vara tillåten.

Observera också att arbeten med Östergatan/Västergatan beräknas pågå till årsskiftet 2021/2022. Det innebär att Södergatan kommer att sluta i en återvändsgränd vid trafikljusen tills även Östergatan/Västergatan är klar. Det är alltså först då som lokalbussarna åter kan börja köra på Södergatan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window