Stora höjdskillnader på torget

Torget uppfattas kanske som platt, men det är faktiskt ganska stora höjdskillnader. Det kan du tydligt se på bilden ovan. Som mest skiljer det 1,5 meter!

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg

Så här kommer det inte att se ut framöver, utan den här tydliga höjdskillnaden är bara tillfällig. Sen kommer marknivån åter vara i nivå med fönsterna, fast utan lutning. Espresso House kommer att vilja ha uteservering i anslutning till sitt café och då vill man ju inte att borden lutar!

Projektledaren Malin på Eslövs kommun säger:
– Vi är måna om att föra dialog med både fastighetsägare och hyresgäster för att skapa förutsättningar som fungerar för alla.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window