Tillgänglighet för alla – är det möjligt?

Som vi har berättat tidigare är det stora höjdskillnader på torgets östra jämfört med västra sidan. Många butiker och restauranger har ett eller flera trappsteg in till lokalerna.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg

Trappsteg

Eslövs kommun har träffat Funktionshinderrådet, vilket består av representanter från olika handikapporganisationer. Helén Nordin, landskapsarkitekt på Eslövs kommun presenterade utredningen och den mottogs positivt.
– Vi har i tillgänglighetsutredningen försökt ta reda på hur man kan bygga bort många av trappstegen. Om marken höjs 10-15 cm, betyder det att vissa trappsteg kan byggas bort. Inte alla, för ena lokalen är inte lik den andra. Apoteket byggde bort sina trappsteg när de flyttade in. Andra lokaler har flera trappsteg utanför och vissa har faktiskt även trappsteg innanför ytterdörren, berättar Helén Nordin.
Hon fortsätter:
– Vi ska gör vad vi kan för att underlätta för alla och det kommer att bli mycket bättre.

Trappsteg som inte ligger på torgytan tillhör fastighetsägaren. Eslövs kommun har en dialog med berörda fastighetsägare.

Bilden ovan illustrerar en entré där vi inte kan bygga bort alla trappsteg (till vänster) och en där det är möjligt att höja marken, så att trappsteget försvinner (till höger).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window