Trafikutredningen

Eslövs kommun har tillsammans med Sydväst och Cowi tagit fram förslag på hur alla trafikanter ska kunna samsas på sträckan Östergatan-Västergatan.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Förslagen ska presenteras för politikerna i mars.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window