Trapporna på torget – en fråga om tillgänglighet

Eslövs kommun har arbetat hårt för att det ombyggda Stora torg ska bli tillgängligt för alla efter ombyggnaden. Nyligen fick vi dock en fråga om just tillgängligheten – apropå att det kommer att finnas trappsteg på flera ställen. Varför gör man inte ramp överallt där det finns höjdskillnader? Det vore väl lättare för dem som åker rullstol eller elscooter? Vi lät frågan gå vidare till Stora torgs projektledare, Malin Gunnarsson. Så här svarar hon:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Ett exempel på att Stora torg får både trappsteg och ramper. Detalj ur 3D-bild från Sydväst arkitektur och landskap.

– Det stämmer att vi arbetar med både trappsteg och ramper. Anledningarna till detta är flera, bland annat att torget ska vara tillgängligt för så många som möjligt. En del föredrar ramper, andra trappor för att ta sig upp och ner.

– Trapporna hjälper också till att definiera torgets yttre gränser och begränsar möjligheterna att köra in med obehöriga fordon på torget. Utan trapporna hade vi behövt ett större antal pollare, och det hade skapat onödiga hinder exempelvis för synskadade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window