Tre veckor i höst kan bli extra besvärliga för dig med bil

Med start den 4 augusti är Östergatan förbi Stora torg avstängd under en längre period mellan Södergatan och Storgatan. Du kan fortfarande ta dig till Stora torg via korsningen Östergatan/Kvarngatan och svänga höger till Badhusparken efter järnvägsviadukten.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Samtidigt kommer VA Syd att påbörja ett längre arbete med vatten och avlopp på Sallerupsvägen. Arbetet sker i etapper under en längre tid.

  • Etapp 1 gäller avstängning av Sallerupsvägen från infarten till Johans Trädgård fram till avfarten till Hundramannavägen. Arbetet är planerat att genomföras under augusti månad.
  • Etapp 2 är planerad från slutet av augusti till slutet av oktober och gäller Sallerupsvägen från Tåbelundsvägen fram till Trädgårdsgläntan. Under samma period kommer även cirkulationsplatsen Sallerupsvägen/Trehäradsvägen att vara avstängd under tre veckor, preliminärt med start den 21 september, men den kommer fortfarande att vara öppen för kollektivtrafik.Det innebär att båda de stora infarterna till Eslöv från öster eventuellt kommer att vara avstängda samtidigt under tre veckor. Det är olyckligt, men VA SYD:s arbete måste göras nu för att minska risken för skador vid stora regn och skyfall och för att få en tryggare vattenleverans in till Eslövs tätort.
  • Etapp 3 gäller Sallerupsväggen mellan Tåbelundsvägen och Hundramannavägen och är planerad från slutet av oktober och året ut.

Informationen kommer huvudsakligen från VA Syd och kan komma att ändras.

Läs mer om arbetena på Sallerupsvägen på VA Syds webbsida

Kartor visar avstängningar och omledningar

Eslöv växer och därför är det just nu mycket som byggs samtidigt och det påverkar trafiken.

Så långt det går försöker vi alltid se till att det finns passager förbi byggarbetsplatser, framförallt för fotgängare och cyklister.

På kommunens webbplats eslov.se finns kartor som visar pågående vägarbeten och andra arbeten som tillfälligt påverkar trafiken och närmiljön.

Kartorna visar också omledningsvägar för alla typer av trafikanter samt för kollektivtrafiken där framkomligheten på ordinarie gator påverkas av tillfälliga arbeten. Vägarbetena samt ordinarie och tillfälliga busshållplatser syns också på kartorna.

Se alternativa vägar och hållplatser

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window