Uppdaterad tidplan för projektet

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg tidsplan

1. Början av maj: byggentreprenaden går ut på offentlig upphandling.
2. Början av augusti: inlämning och granskning av anbud.
3. Augusti: utvärderingen är klar, förslag till beslut om vem som ska få byggentreprenaden.
4. September: preliminär byggstart, som inleds med uppsättning av bodar samt rivning/borttransport av allt som i dag finns på torget.
5. 2020: ombyggnaden av torget klar.
6. 2021: ombyggnaden av gatorna kring torget klar.

Alla tidsangivelser är ungefärliga

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Att man valt att skjuta byggstarten till september är dock mycket medvetet. På så sätt är torget tillgängligt hela sommaren, och vi kan hoppas på ännu en fotbollsfest – den här gången för damernas VM-fotboll.

När projektet nu närmar sig byggstart har man också fått ett betydligt noggrannare underlag än tidigare. Därmed är det också dags att stämma av tidsplanen för att försäkra sig om att den är realistisk. Alla tidsangivelser här är därför ungefärliga och utgår från vad som gäller i dag.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window