Upphandlingen av byggentreprenör är i full gång

Den offentliga upphandlingen för ombyggnaden av Stora torg publicerades i början av juli. Anbuden öppnas i oktober, och sedan ska projektgruppen för ombyggnaden utvärdera dem. Hur lång tid detta tar beror på hur många anbud det är och hur de är utformade.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

grävskopa

Nästa steg i upphandlingen är att besluta vem som ska få uppdraget, det så kallade tilldelningsbeslutet. Innan ombyggnaden sedan kan komma igång ska politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott också ge igångsättningstillstånd för bygget.

I en offentlig upphandling kan berörda leverantörer överklaga tilldelningsbeslutet. Detta kallas att begära överprövning och måste i så fall ske inom tio dagar efter att tilldelningsbeslutet har skickats ut. Om det skulle inträffa kan den följande processen ta vad som helst mellan en månad och mer än ett år.

I normalfallet står sig dock tilldelningsbeslutet, och kommunen kan teckna kontrakt med den vinnande entreprenören. Därefter kan arbetet komma igång. Enligt nuvarande tidplan ska detta ske i november. Då börjar entreprenören med att sätta upp arbetsbodar och att riva det som finns på torget i dag.

Försenad byggstart … men samma slutmål

Det har alltså tagit längre tid än planerat att förbereda upphandlingen, och vi har därför behövt skjuta på byggstarten. Trots detta är målet fortfarande att hålla de planerade sluttiderna. Tanken är därmed fortfarande att ombyggnaden av torget, samt Köpmangatan, Södergatan och Stationsgränd, ska vara klar till årsskiftet 2020/2021.

– Vi hoppas dock att restaurangstråket längs Köpmansgatan ska vara klart tidigare, säger projektledaren för ombyggnaden, Malin Gunnarsson. Vi vet ju att det är viktigt för både besökare och restauranger att uteserveringar kan hålla öppet på sommaren.

När ombyggnaden av torget är klar fortsätter arbetena med Östergatan/ Västergatan. Dessa ska vara klara till årsskiftet 2021/2022.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window