VA Syd förnyar ledningsnätet under och kring Stora torg

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

En viktig del av Stora torg-projektet är förnyelsen av ledningsnätet. Här har VA Syd en nyckelroll, eftersom de förser oss med dricksvatten och tar hand om vårt avloppsvatten.

I samband med ombyggnaden av Stora torg passar VA Syd på att bland annat byta vattenledningar där det finns behov och markarbeten ändå ska göras. Vissa av ledningarna är mer än 50 år gamla, och på så sätt slipper man komma tillbaka för stora ingrepp inom bara några år.

Följande delar ingår i VA Syds planer:

  • Ersätta och ändra sträckning på den dagvattenledning som i dag går diagonalt över torget, ungefär från fontänen och upp till trafikljuset.
  • Byta ut dricksvattenledningen längs Öster- och Västergatan, ungefär från bron i öster och ner till Kanalgatan i väster. Samtidigt ökar man dimensionen och gör systemet för vattenförsörjning mer robust.
  • Byta ut alla de avloppsledningar som går från fastigheterna och ut till den stora avloppsledningen under Öster- och Västergatan.
  • Renovera hela den avloppsledning som går djupt under Öster- och Västergatan genom att infordra den med en ”strumpa” av glasfiber. I princip fungerar det på samma sätt som när man relinar ledningarna i badrum. Avloppsledningen under Västergatan i Eslöv har dock en innerdiameter på en hel meter och ligger ner till 5,5 meter djupt. Längs Östergatan är ledningen något mindre och har en äggformad profil, vilket kan vara bra i vissa sammanhang för att minska underhållsarbete.
  • Uppdatera/förnya övriga dricksvatten- och avloppsledningar där man ser ett behov av det.

Ungefär så här ser en nylagd avloppsledning ut. Diametern på insidan är en meter. En 40 år gammal avloppsledning i samma dimension finns fem meter und

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window