Vad klarar träden?

I det vinnande förslaget till ombyggnad av Stora torg ingår det att några av träden på torget flyttas och att marken höjs.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg träd

Frågan är om träden klarar detta. Därför har Markkompaniet Syd AB varit på Stora torg och undersökt träden som står där och på intilliggande gator. Hur mår träden runt torget? Klarar träden om vi höjer marknivån?

Mäter rothalsen

En del av undersökningen innebär att man mäter höjden rothalsen för att se om man kan höja marken. Rothalsen är den del som utgör övergången mellan rot och stam. Om marknivån höjs för mycket ovan rothalsen, så kan det påverka trädet negativt. Det får inte heller bli för stort tryck på de övriga rötterna. Då kan trädet drabbas av syrebrist, vilket kan hända om man lastar smågrus och asfalterar ovanpå rötterna. Genom att lägga sten, som i det här fallet räknas som luftigt material (!), kan man se till att syre kommer ner till rötterna. På bilden ovan mäter Markkompaniet rothalsen. Mustafa Glamocic (till vänster) som bistår Henry Persson (till höger) med mätandet.

Trappor in till butiker och restauranger

Idag finns en del trappor upp till butiker och restauranger längs med Köpmansgatan och Östergatan. Det gör att en del människor/kunder har svårt att ta sig in och ut genom entréerna. För att kunna ta bort trappstegen eller i alla fall minska antalet, behöver vi höja marken.

Det går inte att göra det på alla, men på där det är möjligt kommer vi att åtgärda. Det handlar helt enkelt om tillgänglighet för så många som möjligt. Men träd är känsliga varelser som lever under lång tid och ska så få göra. Eslövs kommun vill gärna behålla de befintliga träden runt torget så långt som det är möjligt. Därför har Markkompaniet på Eslövs kommuns uppdrag utfört denna trädundersökning.

Vad är det för träd?

Det är bland annat italienska alar som står längs med Östergatan. Ett träd som oftast fungerar mycket bra i stadsrum. Längs med Köpmansgatan hittar du robinior. Båda arterna är träd som tål torka ganska bra.

Resultatet

Trädundersökningen är en väsentlig del i det fortsatta planeringsarbetet för Stora torg med sina, ibland lite besvärliga höjdskillnader, men även i samband med trafikplaneringen.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window