Varför byggs Stora torg om?

Ombyggnaden av Stora torg är en del i centrumutvecklingen, närmare bestämt del I.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

eslöv stora torg ombyggnad

I arbetet med centrumutvecklingen, där företagare, fastighetsägare och medborgare har fått komma till tals, framkom det att Stora torg behöver få en ny funktion och form. Stadskärnan, med torget i fokus, ska vara en plats för möten mellan människor, för upplevelser och nya intryck. En plats man gärna återvänder till.

Önskan om lugnare centrum

Det finns också önskan om en lugnare och tryggare centrummiljö med mer utrymme för fotgängare och cyklister. Uppnås detta, skapas i sin tur en positiv spiral för butiker, restauranger och andra verksamhetsutövare.
– Eslövs centrum ska kännetecknas av folkliv och stadskänsla, säger Johan Andersson, kommunstyrelsens ordförande.

När börjar ombyggnaden?

Den faktiska ombyggnaden, alltså första spadtaget, på Stora torg kommer att starta under 2019.

Fram tills dess ska mycket bli färdigt

Under tiden jobbar kommunen och Sydväst arkitekter (vinnaren i tävlingen) på med utredningar, planering, ritningar och allt annat som ska vara färdigt och klaffa när första spadtaget ska tas.

Då måste vi, våra samarbetspartners och entreprenörer veta var alla el-, vatten, och fiberledningar går, ska det dras om några eller läggas nya? Vilken belysning ska finnas och var ska den placeras? Var ska torghandlare och matvagnar stå? Hur gör vi med avrinningen av regnvatten? Hur gör vi med avstängningen under byggnadstiden?

Ja, du ser, massor med frågor som ska vara besvarade vid byggstarten! För att inte tala om att de entreprenörer som ska utföra arbetet måste vara kontrakterade.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window