Verksamheterna längs Västergatan får personlig information

De verksamheter som påverkas av ombyggnaden på Västergatan har bjudits in till informationsmöte i entreprenören Älmbys lokal vid Stora torg. Där framfördes önskemål om att regelbundet få personlig information om hur den egna verksamheten påverkas under byggtiden. Därför kommer de som så önskar att få personliga besök varannan vecka av kommunens projektledare och Älmbys platschef.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
Representanter för tre verksamheter längs Västergatan kom till det inledande informationsmötet. Från vänster Per Jangemyr, ELON, Bodil Hedenborg, Svensk Fastighetsförmedling, projektledare Åsa Axén, Therése Malmborg, Svensk Fastighetsförmedling, och Baidar Saberg, Eslövs Tobak & Spel.

– Vi vill fånga upp frågor och synpunkter och samtidigt ge personlig information om vad som är på gång, säger projektledare Åsa Axén.

Stökigt emellanåt

Representanter för tre av verksamheterna kom till det inledande informationsmötet. Bland annat framfördes oro för att kunder och varuleverantörer ska ha svårt att ta sig fram till lokalerna.

– Stundtals blir det rejält stökigt, det går inte att undvika under en ombyggnad. Men genom att ha en nära dialog kan vi underlätta. Ring direkt till mig så planerar vi tillsammans in så att leveranser går så smidigt som möjligt. Så gör vi på övriga gator kring torget och det fungerar bra, säger Älmbys Henrik Wallin.

Klart till sommaren

Enligt den ursprungliga tidplanen skulle arbetet på Västergatan pågå ända till nästa jul, men projektet löper på så bra att det beräknas vara klart redan till sommaren. Ett halvår tidigare än planerat.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window