Vintern ställer till problem för centrumombyggnaden

Vintervädret med snö och kyla ställer till problem för centrumombyggnaden. Förhoppningen är fortfarande att öppna hela centrum betydligt tidigare än den ursprungliga tidplanen, men det blir sannolikt inte så mycket som ett halvår i förväg.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

– Tyvärr står en hel del arbete stilla på grund av kylan och andra delar går långsammare. Just nu ser det ut som om vi får lägga på två veckor på grund av vintern. Det kan bli mer, allt hänger på när vädret vänder, säger kommunens projektledare Åsa Axén.

Det skulle betyda att gatorna kring Stora torg fortfarande kan öppnas före sommaren.

På Västergatan och Östergatan har arbetet med att renovera avloppsledningarna slutförts. Avloppsledningarna har fått nytt foder invändigt, stället för att bytas ut. Arbetet har pågått under marken och har därför inte varit så synligt.

Förseningar på grund av vädret

Vädret gör att arbetet går betydligt långsammare. Området kan inte fyllas igen och arbetet med ytskikten på väg-, gång- och cykelbanorna kan därmed inte komma igång. Under kommande vecka jobbar entreprenören med kabelförlängning i gång- och cykelbanan på Västergatan.

– Jorden får inte innehålla klumpar av is och snö när hålen i vägbanan fylls igen. Då finns risk för sättningar när det tinar till våren. Därför kan vi inte göra annat än att vänta ut mildare temperaturer, säger Åsa Axén.

Därmed blir även korsningen Storgatan/Bastugatan/Östergatan försenad. Till en början två veckor, men det kan bli längre.

Södergatan klar men kan inte öppna ännu

Södergatan är nu klar och även gatstenarna är på plats, men byggstaketen kan ännu inte tas bort.

– Södergatan kan inte öppna ännu då vi måste invänta temperaturer på minst fem plusgrader för att kunna lägga fogmaterial mellan gatstenarna. Det är tråkigt att inte kunna fortsätta arbetet i samma fina tempo som hittills, men vi rår tyvärr inte över vädret, säger Åsa Axén.

Trafiken i centrum påverkas

Trafiksituationen i Eslövs centrum förändras lite från vecka till vecka och trafiken påverkas under arbetet med att lägga ny beläggning i korsningen Östergatan/Storgatan/Bastugatan och en del av vägen ner mot järnvägsviadukten.

Korsningen stängs av medan arbetet utförs, men för att underlätta så mycket som möjligt för trafiken i centrum hålls en del av korsningen öppen under större delen av arbetet.

Just nu är sträckan mellan Kvarngatan och Storgatan avstängd men du kan köra in till Badhusparken från Storgatan.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window