21 januari – 7 februari

Nu har ombyggnaden av Stora torg nått även Köpmansgatan. Den närmaste tiden händer följande:

Nyheten är mer än 60 dagar gammal
  • I Stationsgränd fortsätter montage av fundament för gatubelysningen samt förberedelser för att montera granitmurar till trappa och ramp. Vi börjar också bygga upp ytan för att i slutet av perioden börja lägga marktegel. Gatan förblir avstängd under perioden.
  • Häromdagen inleddes arbetena på Köpmansgatan. Vi har börjat med att ta upp gatsten i höjd med Harrys och klä in träden för att skydda dem. Under perioden kommer arbetena på Köpmansgatan att omfatta hela sträckan från Hotell Stensson och norrut till Östergatan. Entreprenören kommer att gräva utmed fasaderna, till att börja med för att sätta nya brunnar och koppla in dem. Senare under perioden kopplar vi in de rör som ska föra dagvatten från taken ner till trädrötterna samt lägger elkablar och tomrör för fiberkabel. Köpmansgatan förblir öppen för gång- och cykeltrafik men spärras av just där man arbetar för ögonblicket. På dessa platser flyttas byggstaketet in mot torget så att gående och cyklister kan komma förbi och kunder kan komma in i butiker och restauranger.
  • De delar av torget som redan är inhägnade fortsätter att vara det. Här fortsätter arbetet med rivning samt förberedelserna för att bygga dammen och det nya vattenspelet där. Entreprenören ska forma och gjuta en sula för granitmurarna som kommer att rama in dammen. Innan dess ska de också utföra el- och VA-arbetena för vattenspelet.

Informationen här uppdateras varje vecka. Välkommen tillbaka!
Anmäl dig gärna till vårt nyhetsbrev också.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window