Stora torg får en egen lykta

Ett av målen för ombyggnaden är att göra torget tryggare, trivsammare och ännu mera lockande att vara på. Som ett led i det arbetet har projektet tagit fram en egen lykta, som ska lysa upp torget.

Eslövslyktan kommer i två olika storlekar
Lyktan har två olika storlekar: en liten som monteras på fem meters höjd och som markerar gångstråk, och en stor som monteras på åtta meters höjd och belyser delar av den öppna torgytan.

– Lyktan lyser med ett varmvitt ljus ner på beläggningen. Lyktans skärm kommer att lysa i en varm gyllene färgton, men den kan programmeras så att den skiftar färg. På så sätt kan Eslövslyktan få olika skepnader som påverkar upplevelsen. Vi ska utforma en palett av ljusscenarier för att passa till olika tider på dygnet, på året och till olika högtider.

Det berättar Frida Nordmark som är Senior Lighting Architect på konsultföretaget ÅF Lighting. Det är hon som, tillsammans med designern Rune Brandt Hermannsson och Ateljé Lyktan, har utformat den nya lyktan och upphängningen med tillhörande stolpar.

Ska fungera länge

– Det man gör i det offentliga rummet ska fungera i många år, tillägger hon. Det är enormt ansvar, och lösningarna måste vara solida och robusta.

Färgerna på lyktor, stolpar och annan utrustning har tagit sin utgångspunkt i de omgivande tegelfasadernas jordiga toner och torgets nya, gula marktegel.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window