Ombyggnaden är ett stort projekt också under mark

När Stora torg och de omgivande gatorna byggs om, är arbetena under mark nästan lika viktiga som de synliga förändringarna i marknivå. Och det är många som ska samsas innan Stora torg kan få sitt nya ansikte: VA Syd ska modernisera vatten- och avloppsnäten. Kraftringen ansvarar för fjärrvärme, el och en del av bredbandsnäten. Telia har ett eget bredbandsnät och dessutom det gamla telenätets kopparledningar.

Nyheten är mer än 60 dagar gammal

Ombyggnaden av Stora torg gör det möjligt att ta ett samlat grepp på dessa olika ledningsnät. En del rör och kablar är gamla och behöver förnyas av det skälet. Andra har för liten kapacitet och behöver kompletteras och byggas ut. Genom att samordna arbetena sparar man pengar och minskar behovet av nya, stora ingrepp inom bara några år.

Per Amylon är utredningsingenjör på Kraftringen:

– En del av våra elkablar är från 1950-talet har sedan länge passerat sina bäst före-datum, säger han. Dessutom har samhället och behoven förändrats oerhört mycket de senaste decennierna, så när Stora tog nu byggs om får vi ett gyllene tillfälle att modernisera viktiga delar av elnätet.

Kraftringen kommer därför dels att flytta den underjordiska transformatorstation som i dag finns där Västergatan korsar Kanalgatan, dels att byta ut den högspänningskabel som går till den andra transformatorstationen i området: i korsningen Östergatan/Bastugatan. Därifrån går också lågspänningsledningar till ett antal kabelskåp på alla sidor av torget. Dessa ska också bytas ut.

Sammanlagt handlar det om 2,2 kilometer elkabel och sex kabelskåp som ska bytas ut.

När det gäller fiberkablarna för bredband är dessa av naturliga skäl av nyare datum. Här handlar det snarare om att förstärka de befintliga näten och att förbereda området för ytterligare utbyggnad framöver.

Flera arbeten på Östergatan

Fjärrvärmeledningen under Östergatan/Västergatan är från 1985 och börjar bli mogen för modernisering. För att slippa stänga av den befintliga ledningen under ombyggnaden kommer man att lägga nya fjärrvärmerör bredvid de gamla. Den sträcka som berörs av ombyggnaden kring torget är 200 meter lång.

Just nu förnyar man för övrigt samma fjärrvärmeledning i höjd med den nya Carl Engström-skolan. Arbeten med den ska vara klara vecka 42. Snart inleds också ett annat projekt på samma ställe för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Även detta kommer tyvärr att medföra avstängningar och trafikomledningar, men startdatum är ännu inte bestämt.

Fotnot: VA Syds planer för vatten- och avloppsnäten kring torget har vi beskrivit i en tidigare artikel. Läs den här! 

 

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window