Nyheter

Trädutredningen

Tyvärr har det visat sig att träden längs med Köpmansgatan inte kan flyttas av flera anledningar.

Trafikutredningen

Eslövs kommun har tillsammans med Sydväst och Cowi tagit fram förslag på hur alla trafikanter ska kunna samsas på sträckan Östergatan-Västergatan.

Hur tänkte de?

Det är företaget Sydväst arkitektur och landskap som vann tävlingen om hur Stora torg ska se ut.

Vad klarar träden?

I det vinnande förslaget till ombyggnad av Stora torg ingår det att några av träden på torget flyttas och att marken höjs.

Arbetet i kulisserna

I arbetet med ombyggnaden av Stora torg verkar det kanske tyst och stilla som om ingenting händer. Men det arbetas en hel del i kulisserna.

Varför byggs Stora torg om?

Ombyggnaden av Stora torg är en del i centrumutvecklingen, närmare bestämt del I.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window