Arkitekterna bakom Stora torg längtar efter byggstart

Två år efter arkitekttävlingen om Stora torg är det äntligen dags: nu öppnas anbuden, och snart ska spaden sättas i marken. – Det är så spännande! säger Niklas Bosrup och Tobias Starck som är landskapsarkitekter hos den vinnande arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap. Det är alltid en väldigt fin känsla när det börjar byggas.

Landskapsarkitekterna Tobias Starck och Niklas Bosrup från arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap
Landskapsarkitekterna Tobias Starck och Niklas Bosrup från arkitektbyrån Sydväst arkitektur och landskap. Här är de porträtterade i danska Odense, som inspirerat den lösning med marktegel som kommer att användas på Stora torg i Eslöv. Foto: Ola Nielsen

Sydväst arkitektur och landskap ligger inte bara bakom utformningen av det nya torget. Tillsammans med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen i Eslöv har Niklas, Tobias och deras kolleger också arbetat intensivt med att ta fram ritningar och tekniska underlag för upphandling av bygget.

Tillsammans mot gemensamma mål

– Det vi framför allt hoppas på nu är att projektet får en entreprenör som vi kan ha en god relation med, så att vi kan gå i armkrok mot gemensamma mål. Det är ju entreprenören som ska materialisera och förverkliga det som vi har tänkt och ritat. Inte minst hoppas vi att de är duktiga på tegelläggning och stenarbeten och känner samma stolthet som vi inför projektet. Det är ju mycket där som det slutgiltiga intrycket kommer att avgöras.

– Dessutom är det ju alltid så att vi lär oss mycket av samarbetet med entreprenörerna. Varje projekt ger oss ny kunskap från dem som faktiskt utför arbetet.

Få förändringar

Det torg som nu ska byggas är i stora drag detsamma som fanns i det vinnande förslaget. En viktig förändring gäller vattenspelet, som inspirerats av de slingrande åarna genom landskapet kring Eslöv. Ursprungligen fanns det ett vattenflöde längs hela torgytans östra kant. I den färdiga lösningen finns i stället dels lekfulla vattenstrålar i marknivå ungefär i höjd med dagens fontän, dels en kombination av forsande vatten och ett lugnare utlopp i torgets sydöstra hörn, den så kallade Perennparketten.

– Vattenytan är mindre i dag, men de delar som faktiskt har vatten är mer intensiva än i vårt ursprungliga förslag.

En annan utveckling av förslaget gäller platsen utanför Hotell Stensson.

– Tillsammans med projektgruppen för Stora torg har vi hittat en bra lösning på hur nivåerna mot byggnaden kan hanteras med platåer som fungerar fint tillsammans med resten av torget – även om de ligger i norrläge.

Projektet har vuxit

Projektet har också blivit större sedan tävlingen avgjordes i september 2017. I dag innefattar det också bland annat ledningsomläggningar av vatten och avlopp, el, tele, bredband och fjärrvärme samt en omfattande ombyggnad av Västergatan/Östergatan.

– Konstverket är också ett fantastiskt tillskott! Det är extra kul att det handlar om en ung konstnär som inte har gjort offentlig konst utomhus tidigare. Det är spännande att få vara med på den resan.

Ser fram emot byggperioden

Nu ser arkitekterna fram emot byggperioden, och de hoppas att man har tänkt på allt.

– Det är ett komplext projekt, understryker de. Somliga saker kan man ju helt enkelt inte vara säker på innan man börjar gräva. Exempelvis vet vi bara delvis hur träden ser ut under mark. Och även om man tror att man vet var alla ledningar ligger brukar verkligheten inte riktigt motsvara den bilden.

– Men projektet är mycket väl genomlyst, och vi går in i den här fasen med tillförsikt!

En inspirerande samlingsplats

Men var hittade de inspirationen från början? Vad tycker de är ett bra torg? Svaret kommer snabbt och unisont: Gustav Adolfs torg i Malmö.

– Det är ett torg där folk gillar att vistas, de sitter på murar och kanter och använder torget på ett väldigt ledigt sätt. Gustav Adolfs torg är en  komplex plats eftersom det ska fylla så många olika funktioner. Det har en stor busshållplats och ett av Malmös mest intensiva gångstråk går tvärs över torget, som också ska rymma allt från torghandel och ”häng” till valkampanjer och fotbollfans på marsch. Men Sven-Ingvar Andersson som ritade den senaste ombyggnaden 1997 kunde göra välfungerande platser  som samtidigt har en poetisk konstnärlighet. Och han gjorde det så bra att torget funkar till och med en folktom motvindsdag i februari, när det är helt öde. Det är inspirerande.

En annan inspirationskälla är Odense:

– Här använder man konsekvent marktegel på gator och torg i både äldre miljöer och i de nya utvecklingsprojekten. Odense är förvisso en större stad, men stadsrum och byggnadshöjder påminner om Eslöv på många sätt.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window