Torgets lutning både en utmaning och en inspiration för arkitekterna

Stora torg lutar 1,5 meter från hörnet vid Espresso House och ner till hörnet vid trafikljuset. Det här innebar både en utmaning och inspiration för arkitekterna som ritat det nya torget. En del av lösningen blev att dela upp det i många mindre rum. Ett av dessa är Perennparketten med sitt vattenspel och en 25 meter lång, slingrande soffa i bästa solläge. Arkitekterna har också lyckats hitta lösningar på tillgänglighetshinder vid sammanlagt 17 entréer kring torget.

3D-bild av Stora torg vid nya konstverket och Kofferthörnan
Till vänster om det nya konstverket syns Kofferthörnan med några av de många sittplatser som kommer att prägla Stora torg. 3D-bild från Sydväst arkitektur och landskap.

– Den stora lutningen är en av torgets inneboende egenskaper och kan inte tas bort, säger Niklas Bosrup på Sydväst arkitektur och landskap.

Att hantera lutningen blev alltså en viktig del i gestaltningsarbetet för landskapsarkitekterna bakom det nya torget. Dels måste de se till att regnvatten kan rinna undan utan att orsaka problem i hus och källare, dels ville de göra upplevelsen av torget rikare och dessutom få själva torgytan att upplevas mera plan.

– För att lösa det här har vi bland annat delat upp torget i flera nivåer som avgränsas med murar, trappor och ramper. Det skapar upplevelser i sig. Inte minst kommer de att fungera som informella sittplatser.

– I de högre, östra delarna av torget uppstod Terrassen, Perennparketten och Kejsarlunden. Här har vi också satsat mycket på sittplatser, både i trapporna och i form av möbler.

I den soliga, norra delen av torget finns Perennparketten med en 25 meter lång, slingrande bänk. Vid Terrassen finns en rund bänk som omsluter ett av träden, och som arkitekterna hoppas ska bli en naturlig plats att stämma möte vid.

Kofferthörnan på västra sidan uppstod ur behovet av att skapa en miljö kring de träd som står så högt där. Även här blir det sittplatser. Längs Södergatan och Östergatan kommer också ett antal mer konventionella gjutjärnssoffor med träsitsar att placeras ut.

Ytan framför Stensson speglar torget

Den kanske mest dramatiska höjdskillnaden på torget finns längs fasaden till Hotell Stensson. Marknivån vid Espresso House ligger mycket högre än vid entrén till hotellet, och ytan sluttar sedan ytterligare ner mot Södergatan.

– Vi diskuterade länge hur vi skulle lösa det här. Inte minst var Eslövs stadsarkitekt angelägen om att den här ytan skulle få samma gestaltning och mjuka former som själva torget, säger Niklas Bosrup.

Han tycker själv att de kom fram till en mycket bra lösning, som även här delar upp ytan i flera nivåer. Och så använder de samma material som präglar resten av torget: gult marktegel kombinerat med granit i murar och trappor.

Ett material som åldras vackert

Vad är finessen med den ljusa graniten?

– Granit blir vackrare med tiden, säger Niklas Bosrup. De alternativ som finns är framför allt betong: platsgjuten eller prefabricerad. Båda har nackdelar, inte minst över tid, och de blir fula om de slits eller skadas. Graniten är inte alls känslig på samma sätt. Tvärtom, det är ett förlåtande material där eventuella skador snarare bär på en historia.

– Den ljusa graniten blir fin mot det gula teglet, och i tidigare projekt har vi lärt oss att ljusa material ofta är bra för offentlig miljö. De ljusar upp hela tillvaron för dem som vistas där.

Graniten kommer från Zaar Stone i Vilshult i Blekinge. Det är samma företag som levererat exempelvis den svarta graniten i den monumentala konsten på Posthusplatsen i Malmö hamn och till Åkes bänk på Krafts torg vid Domkyrkan i Lund.

Bättre tillgänglighet i 17 entréer

Trappor och murar må vara bra redskap för uppdelningen av torget i mindre och planare ytor. Samtidigt riskerade de att skapa hinder för tillgängligheten. Detta har arkitekterna hanterat på ett antal olika sätt: ramper för att man ska kunna komma upp och ner vid trapporna med rullstolar och barnvagnar, handledare för att det ska vara lätt att hålla balansen, och visuella markeringar för att understryka höjdskillnaderna där det finns trappsteg.

– Vi har också arbetat mycket med att bygga bort tillgänglighetshinder vid entréer. Ett exempel är rampen utanför Kindvalls bokhandel, restaurang Sichuan, Moderaternas lokal och Golex Livs. Efter ombyggnaden kommer sammanlagt 17 fler entréer än tidigare kring torget att vara tillgängliga för alla.

Arkitekterna Niklas Bosrup och Åsa von Malortie på Sydväst arkitektur och landskap.
Niklas Bosrup och kollegan Åsa von Malortie på Sydväst arkitektur och landskap.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window