Politikerna om Stora torg: ”Det är medborgarna som avgör om centrum ska kunna leva”

– Vill vi ha levande centrum så är det upp till oss alla att utnyttja de affärer, kaféer, restauranger och annan service som finns där i dag. Ju mer vi konsumerar lokalt, ju bättre går det för dem. Sedan kan kommunen stödja genom att ha ett torg som blir en mötesplats!

Det säger Johan Andersson (S), kommunalråd och ordförande för kommunstyrelsen som är kommunens ”regering”. Vi har träffat honom och Bengt Andersson (M), som är ordförande i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden – som ansvarar för ombyggnaden av Stora torg.

Kundvagn i närbild

– Det stora hotet mot handel och service i Eslöv är alltså inte Flygstaden eller ombyggnaden av torget, fortsätter han. Det är konsumenternas beteende. Om vi handlar på nätet i stället, så kommer butikerna i längden att tvingas bort.

En attraktiv, trygg plats

– Ombyggnaden är en investering som vi måste göra för att kunna fortsätta att vara en attraktiv kommun, säger Bengt Andersson. Klarar vi inte det får vi inte heller fler som flyttar hit, fler som stannar kvar och fler som betalar skatt och som kan handla och besöka affärsidkarna i centrum.

– I dag tar man sig ofta till torget, utför sitt ärende och åker vidare. Det vi vill åstadkomma är en plats där besökarna stannar längre tid och besöker fler målpunkter. Lite som ett köpcentrum: när man har tagit sig dit stannar man ju ofta ett tag, besöker flera butiker och fikar eller äter en bit mat.

– Målet är att stimulera till fler besök och därigenom skapa en tryggare plats. Ju fler som rör sig i centrum, även kvällstid, desto tryggare kommer det att kännas för alla att vara där.

Säkrare för fotgängare och cyklister

En annan avgörande pusselbit för ombyggnaden är säkerheten för de oskyddade trafikanterna. Eslövs kommun har ett väl utbyggt nät av gång- och cykelvägar, men de sista anslutningarna in till torget saknas.

– Det gör att vi har en rörig trafiksituation på Stora torg, konstaterar Johan Andersson. Många olika trafikslag måste samsas på samma platser. Det ville vi reda upp och samtidigt göra det enklare att röra sig både mellan olika stadsdelar och ner mot centrum.

– Något ”nollalternativ” för ombyggnaden fanns därmed inte, tillägger Bengt Andersson. Även om vi bara skulle bygga om för att lösa trafikproblemen så hade det kostat runt 30 miljoner kronor – alltså hälften av den budget som vi har avsatt för hela projektet. Dessutom är även hela budgeten på 60 miljoner en ganska liten kostnad i en kommun vars driftbudget omfattar två miljarder per år. Kostnaden för ombyggnaden ska därtill slås ut på de drygt trettio år som är avskrivningstiden för sådana här projekt. Och då motsvarar den ungefär två miljoner kronor om året.

Och båda menar att vinsterna med ombyggnaden blir desto större.

– Torgfrågan har diskuterats i nästan tre mandatperioder, säger Johan Andersson. Projektet bygger på den dialog som kommunen hade med handlare, fastighetsägare och en lång rad Eslövsbor inför den centrumplan som klubbades 2016. Tillsammans diskuterade vi hur Stora torg skulle kunna bli en mötesplats där man kan träffas och trivas året om.

Handeln förändras

Förutom alla dessa dialoger studerade kommunen också hur man har gjort på andra orter, både i Sverige och i Danmark, där man byggt om för att få ett levande centrum. En annan utgångspunkt var hur näringslivet ska kunna möta den stora förändring av handeln i centrum som drivs av e-handel och specialisering.

– Det här är inga nyheter, säger Johan Andersson. Tvärtom. Handeln i städernas centrum har alltid anpassat sig efter utveckling och efterfrågan och måste naturligtvis fortsätta att göra det – i dag framför allt genom att gå mer mot upplevelser; restauranger och kaféer ersätter banker och försäkringsbolag. I våras hade Stadsmuseet en mycket intressant utställning som handlade just om hur affärsutbudet har förändrats i Eslöv genom decennierna.

När det gäller förhållandet mellan Eslövs centrum och Flygstaden understryker Bengt Andersson vikten av att åstadkomma ett nav mellan de här två träffpunkterna.

– Det måste vara enkelt att förflytta sig mellan centrum och Flygstaden, säger han. De som kommer utifrån ska inte känna något motstånd mot att ta sig ner till torget.

– Jag är inte orolig för att Flygstaden ska hota handeln i centrum, påpekar Johan Andersson. Tvärtom ger Flygstaden Eslövsborna tillgång till sådant som de annars behöver söka sig till Staffanstorp, Lund och liknande orter för att hitta. Varje gång Flygstaden sedan bidrar till att locka nya kunder utifrån till Eslöv ökar chansen att de kommer hit igen, en del av dem också in till centrum.

Bollen är din, kära läsare

Och där kommer vi tillbaka till det påpekande som inleder denna text: kommunen kan skapa goda fysiska förutsättningar för handel och folkliv. Företagarna kan driva butiker och erbjuda olika typer av service. Men det är inte yttre faktorer som kommer att avgöra hur det går, utan det är vi som konsumerar. Använder vi våra pengar där vi bor kommer det också att gå bra för många av dem som driver företag där.

Bollen ligger alltså i stor utsträckning hos dig som läser detta. Hur vill du att Eslöv ska se ut i framtiden?

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window