Byggledaren: en kontrollant och kommunens högra hand

En av nyckelpersonerna i stora ombyggnadsprojekt är byggledaren. För Stora torg heter han Kent Wallin, till vardags konsult på Projektgruppen i Syd AB. ”Som byggledare har jag flera viktiga uppgifter”, säger han. ”Jag ska granska de handlingar man bygger efter, kontrollera arbetet på plats och vara kommunens högra hand i kontakt med den entreprenör som utför projektet.”

Kent Wallin har arbetat som konsult i byggbranschen i nio år. Under 19 år dessförinnan var han platschef för markarbeten hos Peab. Han har alltså själv arbetat som entreprenör och har stor erfarenhet av var problem kan uppstå – och hur man kan göra för att helt slippa dem.

– Det börjar redan i granskningen av handlingarna, understryker han. Går det som arkitekterna har ritat att bygga på ett effektivt sätt, för en rimlig peng och inom rimlig tid? Om inte så blir det billigare ju tidigare man gör ändringarna.

Kent Wallin menar att ändringar och tillägg i princip alltid blir dyrare att genomföra än det som finns med i ursprungshandlingarna. Man ska därför undvika dem så långt som det över huvud taget är möjligt.

Hålla i pengarna

Men byggledaren är viktig för båda parter – även för entreprenören. Utan byggledare är det stor risk att kostnaderna drar väg utan att någon tjänar på det.

– Det finns knappast något som är dyrare för ett byggprojekt än om entreprenören tvingas stå och vänta av någon anledning. Byggledaren är alltså viktig för att entreprenören ska få en chans att arbeta och driva projektet på ett effektivt sätt.

– Samtidigt måste kommunens tjänstemännen få fokusera på det långsiktiga, tillägger han. Småproblem ska jag som byggledare ta hand om och lösa – innan de blir stora problem.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window