Forskaren: Stadskärnans framtid sitter redan på fiket

– Många handlare – både i Eslöv och på andra håll – har en väldigt traditionell bild av stadskärnan som en plats dit man kör med bil för att handla och sedan åker hem igen.

Bild från ett kafé
Fler och fler människor redan i dag rör sig i stadskärnornorna på dagtid. Många av dem går på kaféer – och går att locka till centrumhandeln. Det menar forskaren Håkan Jönsson från Lunds universitet.

Det säger etnologidocenten Håkan Jönsson. Tillsammans med professorn i företagsekonomi vid Högskolan Borås, Karin M. Ekström, studerar han just nu handeln i Eslövs stadskärna samt i Ullared och Vingåker.

Goda förutsättningar för centrumhandeln

För kunder som kör bil är det ofta bekvämt att handla på ett externt köpcentrum. ”Allt” finns ju på samma ställe. Hur ska centrumhandlarna kunna konkurrera med det – samtidigt som de ofta betalar högre hyror?

– Det finns faktiskt goda förutsättningar för det, menar Håkan Jönsson, inte minst för att fler och fler människor redan i dag rör sig i stadskärnornorna på dagtid. Särskilt gäller detta grupper som rörliga äldre och unga föräldrar med små barn. Båda konsumerar på ett helt annat sätt än tidigare, först och främst genom att gå på kafé och träffa andra i samma situation.

– För att fånga dem behöver man skapa upplevelser och platser som lockar folk på deras lediga tid. Jag brukar kalla det ”kafé-fieringen”. Men naturligtvis handlar de varor också, och därför borde kanske fler handlare i stadskärnan intressera sig för dem, när de nu ändå befinner sig på platsen.

– Men det kräver att man tänker nytt och innovativt, tillägger han. Och det handlar inte om att konkurrera med utbud och pris, för det slaget är redan förlorat.

Unika fördelar för handeln i stadskärna

Vad betyder det i praktiken då? Vad är det handlarna faktiskt kan göra?
– De behöver studera sig själva och se med kritiska ögon på vilken upplevelse de tillhandahåller. Det är tillgången till kunskap, personligt bemötande och möjligheten att faktiskt få råd och hjälp av någon som vet vad de pratar om som är den unika fördelen för lite mindre verksamheter – som i Eslövs stadskärna! Utnyttja det. Bygg på det. Gör reklam för det, säger Håkan Jönsson.

Även fastighetsägarna har en viktig roll för stadskärnans fortsatta utveckling, menar han. Typexemplet är vad som händer när en näringsidkare lämnar en lokal. Hur reagerar allmänheten på det? Väntar man sig att den ska förbli tom – och kanske att även grannbutiken ska slå igen snart – eller gnuggar man händerna och ser fram emot vad en ny hyresgäst kan hitta på?

– Här har fastighetsägarna verkligen bollen. Men då måste de vara aktiva, söka upp aktörer som kan bidra till att göra platsen ännu attraktivare och se till att ge dem bra erbjudanden.

Men fastighetsmarknaden har gått så bra, påpekar Håkan Jönsson, och högkonjunkturen har varat så länge att många fastighetsägare blivit bortskämda.

– Det har varit lite för enkelt att hyra ut affärslokaler till bra pris utan att anstränga sig så mycket. Men så är det inte längre, och därför måste fastighetsägarna ta ett aktivt grepp och söka upp dem som kan leverera något nytt och spännande.

Goda exempel

Falkenberg och Varberg är två orter som brukar anges som goda exempel på stadskärnor som lyckats bra med att stå emot butiksdöd och konkurrens från externa handelsplatser och näthandel. En viktig del av framgångsreceptet är aktiv samverkan mellan aktörerna. Här har de helt enkelt varit duktiga på att skapa förväntan tillsammans.

I Falkenberg har man tagit sig an utmaningen från Gekås i grannorten Ullared bland annat genom att odla en slags butiksentreprenörskultur. Här har också fastighetsägare och politiker gått samman för att stimulera och uppmuntra pop-up-koncept. Ett sådant kan till exempel innebära att en ny aktör testar ett koncept i en tom lokal eller att ett större företag testar en ny produkt eller en ny marknad.

– Eslöv vore verkligen inte dumt som ett titthål in till en typisk tätortsmiljö utanför storstäderna, säger Jönsson och undrar varför inte en Eslövsjätte som Orkla redan kopierat den testbutik/restaurang som de själva redan driver i Malmö och placerat den just i Eslöv.

Ett gammaldags fokus

Parkeringsfrågan engagerar många handlare i Eslöv. Håkan Jönsson menar att det finns gott om parkeringar i stadskärnan, men att bilisterna behöver hjälp att hitta dem.

– Samtidigt visar det här fokuset på parkeringar vilken bild handlarna har av vilka som är viktiga att ha som kund, understryker han. Nästan alla verkar slåss om kunder som är förvärvsarbetande och kör bil, men som har ont om tid. I verkligheten är detta en ganska liten del av konsumenterna i Sverige.

– Genom att skifta fokus från parkering till tillgänglighet skulle det därför kunna hända mycket. Det är redan många som cyklar, går och åker buss, och de kommer att få det enklare på det nya torget. En annan möjlighet döljer sig på järnvägsstationen. Det rör sig många människor där, och i dag gör man väldigt lite för att locka denna stora ström av folk. Järnvägen är en unik fördel för Eslöv, och jag tror att man ganska enkelt skulle kunna orkestrera ett flöde därifrån och till Stora torg.

Politiker och tjänstemän har en nyckelroll

Och då kommer vi naturligt in på politiker och tjänstemän, som enligt Håkan Jönsson har en nyckelroll för att stärka centrumhandeln. Det är de som äger frågan om flöden och tillgänglighet.

– Men då måste de vara på plats, understryker han. Särskilt på mindre orter är det ganska vanligt att beslutsfattare och tjänsteman inte befinner sig på den plats som de styr över till vardags. Det är ju bara om man bor, jobbar, handlar, äter lunch och går ut och roar sig där som man på riktigt kan känna vad som rör sig på en plats, både hos handlarna och deras kunder. Och det är bara då man tillräckligt starkt upplever att detta är min plats och mitt ansvar, ser de små triviala detaljerna och därmed kan göra någonting åt dem.

– Eller för att citera den framgångsrike kocken och restaurangkungen Tore Wretmans svar på frågan ”Vad är din hemlighet?”. Svaret? ”Jag är där!”

Stadskärneföreningen – länken mellan Eslövs privata och offentliga intressenter

– Stadskärnan påverkar stadens varumärke, och vi är alla beroende av ett attraktivt och levande Eslövs centrum eftersom det i sin tur skapar förutsättningar för tillväxt. Tillväxt i form av nya etableringar, fler boende och ett ökat flöde i centrum genererar i sin tur en bättre ekonomi.

Det säger Cecilia Reinholdsson som är centrumledare i Eslöv.

Eslövs Stadskärneförening är länken mellan Eslövs privata och offentliga intressenter, och tillsammans arbetar man med att hantera frågor kring stadsmiljö, tillgänglighet, renhållning, trygghet, utbud, service, aktiviteter och marknadsföring. Processerna är ofta långa och förändringar tar tid, och därför krävs det struktur, uthållighet, engagemang och ett långsiktigt åtagande från alla berörda parter.

– Jag upplever att utvecklingen går på rätt håll, och att den stärks i takt med att samverkan blir bättre och vi får en tydligare ansvarsfördelning, säger Cecilia Reinholdsson. Vi arbetar även på att bli bättre med att tala om vad vi gör.

Följ Stadskärneföreningen på webben här

Följ Stadkärneföreningen på Facebook här

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window