7. Plats för torghandel och matvagnar

På torgets västra sida finns en anvisad placering för matvagnar och foodtrucks invid stenmuren som syns till vänster i bilden.

Matvagnar och torghandeln är viktiga element på torget som behöver en ordnad placering med goda tekniska förutsättningar. I torgets västra kant finns därför en anvisad placering för matvagnar och foodtrucks invid stenmuren. Den är i sin tur inspirerade av ägogränser men utförda med en mer stadsmässig detaljering. I murarna finns infälld teknik såsom el och vatten.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window