Gult marktegel ger torget en varm och livfull yta

Bilderna här ovanför är från den 23 mars 2020.

Stora delar av Stora torg kommer att få en yta av hårdbränt marktegel i en varm, gulbeige ton. Exakt hur det kommer att se ut kan man se där Stationsgränd mynnar ut i Storgatan.

Det danska tegel som ska användas heter Odense, och det är just i den danska staden med samma namn som arkitekterna fått inspiration till valet av material och hur det kan läggas. Tegelstenarna varierar i kulör och bidrar till att ytan blir livfull. Både i Odense och i Kristianstad finns också flera exempel på att gult marktegel åldras vackert och behåller sin färg i många år.

Marktegel i Kristianstad
Fem år gammalt marktegel i Kristianstad.
marktegel i Odense
Tolv år gammalt marktegel i Odense.

Mer än 400 000 tegelstenar

Ytan på Stora torg omfattar drygt 5 000 kvadratmeter och den kommer att delas in i stora fält som mönsterläggs med olika läggningar – sammanlagt mer än 400 000 tegelstenar. Fältindelningen skapar schatteringar som anspelar på de omgivande landskapets lappverk av åkrar.

Arkitekterna har valt tegel som markbeläggning av flera skäl: dels anknyter det till Eslövs tegeltradition, dels kommer det gula, hårt brända teglet att ge platsen en värme och en livfull yta som är svår att uppnå med andra material. Marktegel är också ett material som tillgodoser de krav som krävs för att göra gångytor tillgängliga för rörelsehindrade.

En hållbar lösning

När det gäller kostnaden för markbeläggning hade det inledningsvis varit billigare med betongplattor. I det långa loppet blir dock underhållet billigare med marktegel, eftersom detta inte slits och knäcks och behöver bytas lika ofta som betongplattor.

Titta gärna på arkitekternas vinnande tävlingsförslag (pdf).

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window