Parkering

I samband med ombyggnaden tas alla ”vanliga” platser för korttidsparkering kring torget bort, och de återkommer sedan inte.

På Västergatan och Östergatan rör det sig om sju stycken 10-minutersparkeringar och en 30-minutersparkering (som i dag delvis även är lastplats). Här beror förändringen på att projektet innehåller gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan, och då får parkeringsplatserna inte plats. Både varuleveranser och färdtjänst kommer dock att få stanna för att lasta av och på utanför butiker, frisörsalonger etc. Det gäller både på gatan och på torgets östra sida (Köpmansgatans förlängning).

På Södergatan rör det sig om sex stycken 30-minutersparkeringar och fem stycken 10-minutersparkeringar. Här försvinner möjligheten till korttidsparkering eftersom gatan stängs av för privat biltrafik. Även i fortsättningen kommer det dock att finnas ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade med handikapptillstånd. Dessutom görs fyra av dagens sex 30-minutersparkeringar på Södergatan om till lastplatser för transportbilar, taxi (till exempel färdtjänst) och bussar till hotellet.

Här kan du parkera – nu och sedan

Tills ombyggnaden inleds kan man parkera som vanligt i centrum. I dag är det inte möjligt att beskriva exakt vad som sedan kommer att hända när – men den här kartan visar hela tiden vad som gäller för de kommunala parkeringsplatserna i centrala Eslöv ”just nu”. Kartan uppdateras när verkligheten förändras.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window