Säkrare att cykla och gå efter ombyggnaden

Två cyklister i trafiken.
Ombyggnaden av Stora torg skapar bättre trafiklösningar för oskyddade trafikanter i stadens centrum: gående, cyklister och bussresenärer.

Eslöv är en av Skånes tolv ekokommuner. Att förbättra cykelbanor och säkerheten för cyklister är viktiga inslag i Eslövs energi- och klimatplan.

– Ombyggnaden av Stora torg och gatorna omkring det kan ses som en del i det här arbetet, säger trafikingenjör Anna Vilander. Den gör det bättre för alla oskyddade trafikanter på torget.

Säkrare för oskyddade trafikanter

– Ombyggnaden gör det i och för sig lite krångligare för de bilister som är vana vid att parkera intill torget, tillägger hon. Men Eslöv får inte bara ett attraktivt torg genom ombyggnaden, den bidrar också till en rad andra fördelar. Inte minst gäller det bättre trafiklösningar för oskyddade trafikanter i stadens centrum: gående, cyklister och bussresenärer. Det har alla glädje av.

När parkeringsplatserna förvsinner från norra sidan av torget blir det också möjligt att bygga cykelbana på båda sidor av Östergatan/Västergatan.

– Vi har många fina cykelvägar utanför centrum, säger Anna Vilander. Nu  prioriterar vi de oskyddade trafikanterna även på och omkring Stora torg, stadens hjärta. På samma gång underlättar vi ett klimatsmart resande.

Trafikingenjör Kristina Jönsson har medverkat i Stora torgs arbetsgrupp under hela projekteringen, där hon bevakat bland annat dessa frågor.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window