Frågor och svar

Stora torg är stadens naturliga hjärta och ska vara en plats för folkliv och möten mellan människor i alla åldrar. Med torget i mitten ska stadskärnan fungera året runt och dygnets alla timmar. Tanken är att skapa en miljö som är grön, levande och attraktiv – en oas i staden som rymmer vatten och grönska, på samma gång som den har plats för liv och rörelse. Här kommer att finnas rum både för att sitta och njuta och för lek, torghandel och uteserveringar.

Därmed blir torget någonting annat, och mer, än en plats som man bara passerar på väg någon annanstans. Hit ska folk komma för att få en upplevelse, för att handla, äta, fika och titta på varandra. Grönska, konst, vattenspel och fina material kommer att bidra till att skapa en trivsam plats. Dessutom är ombyggnaden av torget en signal till både medborgare och besökare om att kommunen är beredd att satsa.

  • Uteserveringarna får plats även efter ombyggnaden. Målsättningen är att uteserveringarna längs Köpmansgatan och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till midsommar 2020. Om entreprenören klarar detta får de en bonus på en miljon kronor.
  • Efter ombyggnaden kommer det att finnas numrerade platser i marken där torghandlarna kan stå. Exakt hur torghandeln ska vara utformad är dock inte bestämt, och detta ingår inte i torgprojektet.
  • Efter ombyggnaden kommer det också att finnas plats för fyra så kallade foodtrucks på torget. Dessa kräver inga fasta installationer i marken, tar själva hand om sitt avfall och står bara på platsen när de har öppet. De blockerar därmed heller inte torget vid festivaler eller andra större arrangemang.

Det är tyvärr ofrånkomligt att det blir lite stökigt under ombyggnaden. Boende och verksamheter kommer att märka av det på ett eller annat sätt, men målsättningen är att det ska ske så smärtfritt som möjligt för alla.

På den här kartan finns alla allmänna parkeringsplatser, samt villkoren för dessa, utmarkerade.

Däremot tas alla ”vanliga” platser för korttidsparkering kring torget bort i samband med ombyggnaden, och de återkommer sedan inte.

På Västergatan och Östergatan rör det sig om sju stycken 10-minutersparkeringar och en 30-minutersparkering (som i dag delvis även är lastplats). Här beror förändringen på att projektet innehåller gång- och cykelbanor på båda sidor av gatan, och då får parkeringsplatserna inte plats.

På Södergatan rör det sig om sex stycken 30-minutersparkeringar och fem stycken 10-minutersparkeringar. Här försvinner möjligheten till korttidsparkering eftersom gatan stängs av för privat biltrafik. Även i fortsättningen kommer det dock att finnas ett antal parkeringsplatser för rörelsehindrade med handikapptillstånd. Dessutom görs fyra av dagens sex 30-minutersparkeringar på Södergatan om till lastplatser för transportbilar, taxi (till exempel färdtjänst) och bussar till hotellet.

En trafikutredning som blev klar under våren 2017 ligger som grund för utformningen av Stora torg. Målsättningen är att få bra lösningar för en trygg och säker trafiksituation i centrum. Därför är svaret på frågan:  Ja, trafiken kommer att förändras. Som det ser ut nu kommer den största förändringen vara att Södergatans del förbi torget kommer att stängas för privata motorfordon, men inte för bussar, taxibilar, cyklar etcetera. Längs med Östergatan, som sedan övergår i Västergatan, kommer cykelvägar att anläggas.

Budgeten för ombyggnaden i centrum är på totalt 60 miljoner kronor. Bara att lösa trafiksituationen i centrum skulle ha kostat halva den summan, även om vi inte byggt om själva torget.

Budgeten kan jämföras med exempelvis den nya plattformen vid spår 2 på Eslövs station som kostat 27 miljoner. Vill man jämföra med vad olika former av kommunal service kostar, bör man slå ut investeringen i torget över de minst 30 år som det ska leva.

Den toalett som i dag finns på torgets norra sida rivs i samband med ombyggnaden. Den kommer att ersättas med en ny, tillgänglighetsanpassad byggnad på ungefär samma ställe som i dag.

Skulpturen Snäckfågel står i dag står vid fontänen. Vid ombyggnaden flyttas den till området med vattenkonsten i torgets nordöstra hörn, som kommer att kallas Perennparketten. Den nuvarande sockeln följer med men blir lägre än i dag.

Dessutom kommer ett nytt konstverk att placeras på torget, då Sparbanksstiftelsen Finn har donerat fem miljoner kronor till Eslövs kommun. Här finns en intervju med konstnären bakom det vinnande förslaget i konsttävlingen.

Vattenspelet blir kortare än i det ursprungliga arkitektförslaget och koncentreras till Perennparketten (se A på kartan). Även om vattnet alltså minskar i omfång, så blir vattenspelet intensivare och en större upplevelse än i ursprungsförslaget. I höjd med den nuvarande fontänen får torget också ett vattenspel i marknivå (se B på kartan). Vattenstrålarna dämpas eller stängs av när vattnet riskerar att spridas av vinden.

karta stora torg eslöv

Gatstenen på torget ersätts med marktegel.  Men det betyder inte att de gamla gatstenarna ”skrotas” eller slängs bort. Tvärtom kommer så mycket naturstensmaterial (storgatsten, smågatsten och granithällar) som möjligt att återanvändas vid ombyggnaden, till exempel på trottoarerna på Östergatan. Den sten som inte används där kommer kommunen att ta tillvara och använda på annan plats.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window