Tidplan

Tidplan för hela projektet

Granskningen av underlaget för ombyggnaden av Stora torg har tagit längre tid än vi trodde. Därmed har upphandlingen av entreprenör blivit framskjuten ytterligare. Det gör att ombyggnadsarbetet troligen kan starta först i november.

1. Slutet av september: inlämning av anbud.
2. Oktober: granskning av anbud, utvärdering, förslag till beslut om vem som ska få byggentreprenaden.
3. November: preliminär byggstart, som inleds med uppsättning av bodar samt rivning/borttransport av allt som i dag finns på torget.
4. 2020: ombyggnaden av torget klar.
5. 2021: ombyggnaden av gatorna kring torget klar.

Alla tidsangivelser är ungefärliga

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Alla tidsangivelser här är därför ungefärliga och utgår från vad som gäller i dag.

(Sidan uppdaterad 190702)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window