Tidplan

Tidplan för hela projektet

Den första etappen av ombyggnaden berör torget, Stationsgränd samt delar av Köpmansgatan och Södergatan. Den inleddes i januari 2020 och ska vara klar till årsskiftet 2020/2021. Målsättningen är emellertid att uteserveringarna längs Köpmansgatan och utanför Hotell Stensson ska kunna öppna redan till midsommar 2020.

Den andra etappen av ombyggnaden berör Östergatan/Västergatan kring torget. Den inleds när den första etappen är färdig, och ska vara klar till årsskiftet 2021/2022.

Alla tidsangivelser är ungefärliga

Ett projekt som ombyggnaden av Stora torg är beroende av ett stort antal faktorer – allt från väderlek till beslut som Eslövs kommun bara delvis kan påverka. Alla tidsangivelser här är därför ungefärliga och utgår från vad som gäller i dag.

(Sidan uppdaterad 200109)

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of eslov.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.

Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close popup window